Preloader
 

Konaklama Vergisi Notları

Bacasız sanayi olarak adlandırılan Turizmin desteklenmesi, amacıyla hayatımıza giren Turizm beyannamesi ve 21.11.2019 tarihinde 7193 sayılı kanun ile konaklama vergisi. Kapsamı; Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme,…

Learn More

Yabancı İşçi Eksik Çalışma Yapabilir Mi?

Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle sayısı hızla artan yabancı uyruklu çalışanların sosyal güvenlik işlemleri ve çalışma izinleri hakkında mevzatın dağınık olması nedeniyle yaşanan sıkıntıların biride yabancı çalışanların eksik gün çalışması konusudur. Sosyal güvenlik kurumu 12.11.2019 tarihinde yayınladığı genel yazı ile; “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 107 nci maddesine dayanılarak,…

Learn More

Katma Değer Vergisinde Önemli Değişiklikler!!!!

Bugünkü yazımızın konusu 23 Seri No.lu KDV Uygulama Tebliği ile yapılan değişiklikleri inceleyeceğiz. Katma değer vergisinin indirim süresindeki değişiklik; 7104 Sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, KDV Kanununun  “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile KDV indiriminde takvim yılı sınırı, 1.1.2019 tarihinden geçerli olmak üzere takip eden takvim yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Fatura tarihi ile…

Learn More

İş Kazası Yok İse Teşvik Var

Değerli okurlar, iş kazası arzu edilmeyen bir durum olmakla birlikte gerekli önlemlerin alınmaması, ihmalkarlık gibi nedenlerle maalesef üzücü iş kazaları yaşanmaktadır. 2015 yılında çıkartılan kanun ile 1 Ocak 2016-31 Aralık 2018 tarihleri arasında, on kişiden fazla işçinin çalıştığı çok tehlikeli sınıftaki işyerinde ölümlü veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası yaşanmadıysa işveren üç yıl süreyle işsizlik sigortası %1…

Learn More

Yabancıların Çalışma İzinleri Yazı Dizisi-4

GECİCİ KORUMA KAPSAMINDA VE DİĞER YABANCI ÇALIŞMA İZNİ Geçici koruma kapsamında çalışma izni, İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmemesi esastır. Ancak, hiç Türk vatandaşı çalışanı bulunmayan veya toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde, geçici koruma sağlanan en fazla bir yabancıya çalışma izni verilebilir. Ayrıca, işveren tarafından; işyerinin kayıtlı…

Learn More

Yabancıların Çalışma İzinleri Yazı Dizisi-2

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM KAPSAMINDA ÇALIŞMA İZNİ Bu günkü yazımızın konusu doğrudan yabancı yatırım kapsamındaki şirket ortaklarının ve çalışanlarının çalışma izinleri olacaktır. 29/8/2003 tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik” uyarınca bu kapsamdaki çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutulmuş ve çalışma izinlerinin daha kolay şekilde verilmesi hedeflenmiştir. Özellik arz…

Learn More

Yabancıların Çalışma İzinleri Yazı Dizisi 1

ŞİRKET ORTAĞI YABANCI KİŞİLERİN ÇALIŞMA İZNİ Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım yapan gerçek ve tüzel kişiler hakkında 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uygulanmaktadır. Yabancı Sermayeli şirket sahipleri ve ortakları 4875 Sayılı kanun kapsamına girmemektedir Uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek…

Learn More

Genç Girişimcilere Yönelik Devlet Destekleri

Genç Girişimcilere Yönelik Devlet Destekleri Değerli okurlar devlet tarafından gençlere sağlanan destekleri KOSGEB, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye bakanlığı tarafından sağlanan destekler şeklinde irdeleyeceğiz. KOSGEB İlk defa iş kuracak Girişimcilerin desteklenmesi ve başarılı işletmeler olarak katma değer yaratmaları amacıyla oluşturulmuş olan  KOSGEB’ in “ Yeni Girişimci Desteği” Programından yararlanabilirsiniz. 50 Bin TL Karşılıksız (HİBE), 100 Bin…

Learn More

Yabancıların Çalışma İzinleri Yazı Dizisi-3

Yabancıların Sosyal Güvenlikleri İşe Başlama Tespiti Devamı.. 6458 sayılı Kanun 11/4/2014 tarihinde yürürlüğe gireceğinden bu tarihten sonra 4817 sayılı Kanuna göre çalışma izni aynı zamanda ikamet izni olarak da değerlendirilecektir. Bu nedenle, işverenlerin; – Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde, – Çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarih/tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin…

Learn More

SMMM Davut Bayrak

Ordu, Kabataş doğumludur. 

Bağcılar ticaret meslek lisesinden dereceyle bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2010-2013 Yıllarında Mali Müşavirlik stajını yaptı.

2013 yılında dereceyle Mali Müşavirlik ruhsatını almaya hak kazandı. 2014 yılında Esenlerde Mali Müşavirlik ofisini açtı ve devam ettirmektedir. 

2017 yılından itibaren İstanbul Meslekte Birlik Esenler İlçe Başkanı olarak görev yapmaktadır. Muhasebe, Şirketler hukuku, İş hukuku, Vergi mevzuatı alanlarında bilirkişilik yapmaktadır. 

Yeniceliler derneğinde yönetim kurulu üyesidir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapmakta, makaleler yazmaktadır. 

Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

Hizmetlerimiz

Neler yapıyoruz? 

Mali Müşavirlik Hizmeti

Vergi, Sosyal Güvenlik ve Ticaret Hukuku çerçevesinde yasal defterlere ait sürecin yönetilmesi ve Vergi Beyannameleri, SGK Bildirgeleri vs. işlemlerin yürütülmesi.

Denetim ve Raporlama 

Mali Tabloların kontrol edilerek denetimlerinin yapılması ve işletmelerin ilgili birimleri ve karar mercilerine rapor edilmesi.

Kuruluş ve Ticaret Sicili 

Şirket Kuruluşu ve tüm Ticaret Sicil süreçlerinin yürütülmesi. Vergi ve Ticaret Hukuku çerçevesinde kuruluş ve tasfiye süreçlerinin işletilmesi.

Departman Kuruluşu 

Şirketlerin kapasite ve ihtiyaçlarına yönelik Muhasebe Departmanı kurmak ve Muhasebe personellerine gerekli eğitimleri vererek sürecin en verimli şekilde sürdürülmesini sağlamak

Devlet Teşvikleri

SGK, İŞKUR, KOSGEB ve ilgili birimlerin sağlamış oldukları teşvikleri takip ederek işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda teşviklerden yararlanılması sürecini işletmek.

Galeri

Eğitim, Seminer ve TV yayınları

  • VİDEO
  •     EĞİTİM/SEMİNER
VİDEO

MARKAVİZYON

ALTAŞ TV- MARKAVİZYON PROGRAMI

Ordu-Altaş TV Markavizyon Programında mesleki bilgi ve tecrübelerimiz ışığında işdünyasına ilişkin 31.01.2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz yayın. 

    EĞİTİM/SEMİNER

EĞİTİM ve SEMİNER

Eğitim ve Seminerlerimizden Bazıları…

Mesleki konularda yapmış olduğumuz eğitim ve seminerlerimizden bazıları

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ